Про інститут

УКРНДПІЦИВІЛЬБУД

Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва — УКРНДПІЦИВІЛЬБУД — є головним інститутом у системі Мінрегіонбуду України з науково-дослідної та проектної роботи в галузі цивільного сільського будівництва, а також в сфері впровадження нових технологій комп’ютерного проектування.

Історія інституту бере початок з травня 1945 р., коли з метою відбудови спалених і зруйнованих війною міст і сіл Київщини рішенням Київського облвиконкому було створено проектну організацію — Київоблпроект.

Основним завданням Облпроекту було забезпечення усією необхідною проектно-кошторисною документацією відбудову та нове будівництво житлових будинків та громадських споруд Київщини; виконання топографо-геодезичних вишукувань, розроблення типових проектів житлових та громадських будинків із застосуванням місцевих будівельних матеріалів. Невеликий за чисельністю колектив Облпроекту зробив значний внесок у відбудову, реконструкцію та нове будівництво міст і сіл Київської області, міст Києва, Умані, Черкас та ін. Майже уся повоєнна забудова Київщини здійснювалась за проектами інституту. У 60-х роках минулого століття почалось проектування і будівництво експериментально-показових сіл Київської області, а з 1971 р. — експериментально-показові села будувались уже в усіх областях України. Тоді інститут набув статусу "Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного сільського будівництва — УкрНДІПроцивільсільбуд"

Працівники інституту — автори проектів експериментально-показових сіл Кодаки, Калита, Циблі, Кам'янка та Шляхова були удостоєні звання лауреатів премії Ради Міністрів СРСР. На початок 70-х років інститут практично вийшов далеко за межі Київської області, набув багатого досвіду у виконанні проектів районного планування адміністративних районів, планування та забудови сільських населених пунктів, громадських центрів, типовому та експериментальному проектуванні громадських та житлових будинків, а також мав значну науково-методичну базу. Завдяки цьому постановою ЦК Компартії України та Ради Міністрів від 5 січня 1971 р. № 10 на його основі був створений інститут «УкрНДІПроцивільсільбуд» — головна науково-дослідна і проектна організація в Україні у галузі цивільного будівництва.

На початку 1994 р. вперше в Україні і в цілому в СНД спеціалістами інституту було розроблено і широко впроваджено в проектну практику сучасні технології проектування, що базуються на застосуванні персональної комп'ютерної техніки за програмою «АТЛ-Проект». Активно використовується програмне забезпечення у складі автоматизованих робочих місць архітектора, конструктора, сантехніка, електрика, фахівців зі складання кошторисів, розроблення генпланів.

Якісно нові можливості надали проектувальникам потужні засоби візуалізації проектних рішень як окремих архітектурних об'єктів, так і цілих містобудівних комплексів.

Інститут має Свідоцтво про державну атестацію наукової установи і віднесений до категорії «А» (організація, що визначає державну науково-технічну політику). Інститут визначений Мінрегіоном як базова організація з таких пріоритетних напрямків науково-технічної діяльності:

  • методологія та практика планування сільських адміністративно-територіальних утворень на регіональному та місцевому рівнях;
  • наукові дослідження та застосування їх результатів в архітектурному проектуванні малоповерхових житлових будинків;
  • розроблення нових типів сучасних сільських громадських будівель;
  • розроблення та впровадження енергоефективних технологій в будівництво, в т.ч. застосування нетрадиційних джерел енергії;
  • роботи із стандартизації у зазначених напрямках (розроблення та супровід державних стандартів, будівельних норм і технічних умов);
  • виконання експертних висновків щодо архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерних рішень цивільних будинків і споруд у відповідності до чинних нормативних документів.

Ця діяльність має загальногосподарське значення та спрямована на реалізацію Указів Президента України «Про першочергові заходи щодо підтримки розвитку соціальної сфери села», «Про основні засади розвитку соціальної сфери села», Державних програм підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», «Доступне житло», Комплексної державної програми енергозбереження України, Національної програми інформатизації, Міждержавної програми Україна-ЄС «Європейський інструмент розвитку демократії і прав людини». Також Інститут є провідною науково-дослідною та проектною організацією в галузі впровадження нових технологій комп’ютерного проектування, застосування геоінформаційних технологій та містобудівного кадастру.

На базі Інституту створено Технічний комітет (ТК) із стандартизації «Житлове будівництво» з підкомітетами «Багатоповерхові житлові будинки», «Комплекти та конструктивні системи для повторного використання у житловому будівництві», «Малоповерхові односімейні і блоковані житлові будинки», «Реконструкція та капітальний ремонт житлових будинків» (сфера діяльності лежить у межах кодів 91.040.30 Житлові будинки і 91.060.50 Двері та вікна (за винятком скловиробів) Українського класифікатора нормативних документів ДК 004-2008). Інститут здійснює функції секретаріату цього Технічного комітету. Також Інститут виконує функції секретаріату 2-го підкомітету «Планування сільських поселень» Технічного комітету ТК-314 «Планування територій та населених пунктів».

В Інституті розроблюються нові нормативні документи, гармонізовані з європейськими, – державні будівельні норми в сфері містобудівного проектування та цивільного будівництва з урахуванням потреб різних верств населення, в т.ч. й інвалідів; державні стандарти України, технічні умови, рекомендації з проектування, посібники (зокрема, 4 науково-практичні посібники навчального курсу до професійної атестації архітекторів з програми їх підготовки до сертифікації).

В Інституті склались і функціонують наукові школи, 7 фахівців Інституту мають наукові ступені кандидатів наук, є членами секції НТР Мінрегіону, входять до складу експертної комісії міністерства з проведення експертизи науково-дослідних і науково-технічних установ, беруть участь у сертифікації архітекторів та експертів у будівельній галузі, викладають на курсах підвищення кваліфікації, ряд молодих фахівців навчаються в аспірантурі і готують дисертації.

На базі Інституту щорічно проходять виробничу практику студенти Київського національного університету будівництва та архітектури, Національного авіаційного університету, Національного транспортного університету, Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Наукові співробітники Інституту виступають керівниками дипломних проектів студентів, а також науковими консультантами при підготовці дисертацій пошукувачами наукових ступенів.

Основними замовниками робіт та послуг Інституту є органи державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, юридичні особи всіх форм власності та фізичні особи.

Карта проїзду