Національний стандарт ДСТУ ББ.1.1-17:2013

Державним підприємством "УКРНДПІЦИВІЛЬБУД" були розроблені стандарт ДСТУ Б Б.1.1-17:2013 "Умовні позначення графічних документів містобудівної документації", відповідні типи ліній та умовні позначення для використання в AutoCAD від 2006-ї версії.

Проект ДСТУ "Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру" (остаточна редакція)

Завантажити проект ДСТУ

Розроблено:

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва" ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»

Розробники:

Н.Богачова, Т. Криштоп, к.т.н. (науковий керівник), С.Маркітаненко, О.Мельник

Детальніше: Проект ДСТУ "Настанова щодо формування та супроводження містобудівного кадастру" (остаточна...

Проект ДСТУ "Умовні позначення графічних документів містобудівної документації" (остаточна редакція)

Завантажити ДСТУ (1 частина архіву)

Завантажити ДСТУ (2 частина архіву)

Завантажити ДСТУ (3 частина архіву)

Завантажити ДСТУ (4 частина архіву)

Розроблено:

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва" ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»

Розробники:

Т. Криштоп канд.техн.наук (науковий керівник), А.Ковтун канд.геогр.наук, Л. Бегаль, С.Буравченко канд. арх., К. Войтовська, Ю. Лисак, С. Маркітаненко, О. Мельник, А.Пронько, Н. Семоненко, Р. Старинець, О. Ханенко, О. Чижевський к.арх., С.Шаманський канд.техн.наук

Детальніше: Проект ДСТУ "Умовні позначення графічних документів містобудівної документації" (остаточна редакція)

Склад та зміст містобудівного кадастру. Пр ДБН Б.1.-ХХ-201Х (остаточна редакція)

Завантажити ДБН

Розроблено:

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва" (ДП «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»)

Розробники:

Т. Криштоп, кан. техн. наук (науковий керівник); Н. Богачова, С. Буравченко, канд. арх.; А. Ковтун, канд. геогр. наук, Ю. Лисак, С. Маркітаненко, О. Мельник, Н. Семоненко, С. Шаманський, канд. техн. наук; О. Чижевський, канд. арх.

За участю:

В. Липський, канд. техн. наук В. Коротун

Внесено:

Департамент містобудування, архітектури та планування територій Мінрегіону України

Детальніше: Склад та зміст містобудівного кадастру. Пр ДБН Б.1.-ХХ-201Х (остаточна редакція)

Будинки і споруди "Будинки одноквартирні". ДБН В.2.2-Х-20ХХ

Видання офіційне

Завантажити ДБН.

Розроблено:

Державне підприємство "Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва" (ДП "УкрНДПІ цивільбуд»)

Розробники:

С. Буравченко, канд.. арх. ( керівник розробки); архітектори, О.Чижевський канд..арх., В.Маланюк канд. арх., архітектори О.Пащенко, Б.Ликов, Д. Палка, О.Ханенко, М.Максименко Н.Задорожна, к.т.н, С. Шаманський к.т.н.; інженери О. Московских, С.Бензель.

Державний депапртамент техногенної безпеки МНС України: В.Сокол

Детальніше: Будинки і споруди "Будинки одноквартирні". ДБН В.2.2-Х-20ХХ

Звіт про НДР: «Розроблення єдиної системи класифікації та кодування об’єктів містобудівної діяльності» (заключний)

Завантажити Звіт

Керівник НДР, заступник директора з наукової роботи:

Т.В.Криштоп

Відповідальний виконавець

Н.С.Богачова