Схеми планування

Генеральні плани

Детальні плани

Розроблення детальних планів території

Опубліковано в АБЖ "Особняк" № 1(48) 2008 р.

Детальний план території житлової забудови с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області

Як наголошує проект містобудівного кодексу: «Детальні плани територій – є містобудівною документацією з планування частини території населеного пункту (житловий район, мікрорайон, група житлових кварталів), яка виконується на основі затвердженого генерального плану, окремої функціональної зони за межами населеного пункту або кількох таких зон».

Детальний план розробляється з ціллю деталізації у більшому масштабі основних положень генерального плану, детального визначення окремих зон, встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови, композиційного розроблення житлової або іншого призначення територій. У ДПТ більш детально і конкретно розробляється інженерна інфраструктура з оптимізацією трасування вулиць, організації відведення дощових вод, реальних інженерних мереж і елементів забезпечення функціонування таких мереж (підстанції, свердловини та насосні з відповідними охоронними і санітарними зонами).

Елементом детального плану території є також детальне розроблення транспортної схеми, зокрема руху легкового, вантажного, громадського транспорту, організація пішохідного руху до головних зупинок громадського транспорту. На цій стадії розроблення планувальної документації виникають креслення профілів вулиць, які включають резерви для інженерного обладнання, транспортних зупинок, зовнішнього освітлення вулиць та озеленення. Для малоповерхової садибної забудови особливим елементом ДПТ є розподіл сельбищних територій в межах червоних ліній на окремі ділянки. Критерієм оптимізації такого розподілу може бути задана площа окремої ділянки і в деяких випадках необхідність однакового розміру сусідських ділянок.

Для багатоповерхової забудови сучасним елементом ДПТ може бути розмежування прибудинкових територій, кожна з яких повинна відповідати нормативним вимогам, пов'язаним із нормами заселення окремого будинку. Безумовно, ескіз забудови що проектується на цій містобудівній стадії не є однозначним і обов'язковим для архітекторів-об'ємщиків, що виконують проектні стадії. Але в багатьох випадках обґрунтований ескіз забудови є підставою для дуже уважного відношення до нього, бо він забезпечує композиційну ієрархію об'єктів містобудівного ансамблю, основні композиційні акценти і підпорядковані по композиції об'єкти, а головне – він гарантує збереження нормованих показників щільності забудови. Це вельми помилкове уявлення певних авторів, що вони можуть вільно збільшувати поверховість об'єктів будівництва. Такі непрофесійні спроби як правило стають причиною погіршення умов сусідніх ділянок, або порушення норм (санітарних, пожежних, навантаження на мережі тощо).

Таким чином на стадії ДПТ закріплюються основні параметри об'єктів будівництва і після виконання та затвердження такої стадії містобудівної документації територіальні органи архітектури можуть видавати архітектурно-планувальні завдання (АПЗ), що є дозволом на проектування окремих будівель і споруд. Іноді АПЗ видається єдиним на великий фрагмент комплексної забудови, яку охоплює весь детальний план території.

Детальний план території житлової забудови с. Березівка Макарівського району Київської області Детальний план території житлової забудови с. Березівка Макарівського району Київської області.
Авторський колектив: В. А. Максименко, Ж. Х. Тамразова, О. А. Білоус.

Інститут «УкрНДІпроцивільсільбуд» розробляє як детальні плани малоповерхової, так і багатоповерхової забудови. Враховуючи, що деякі села біля Києва стають практично містами, є приклади комбінованої забудови, в якій застосовуються як малоповерхові, так і багатоповерхові будинки.

Перший приклад (с. Березівка Макарівського району Київської області) відрізняється живописною системою організації вулиць, яка створена з урахуванням складного, хвилястого рельєфу, з пагорбами та ярами, до яких тяжіють елементи озеленення.

Система організації руху на території базується на комбінації криволінійних вулиць та тупиків з круглими площами, що дозволяє локалізувати найбільш затишні фрагменти забудови із відносно замкненим побутом. На території розміщені необхідні за розрахунком школи, дитячі садки, магазини.

Детальний план території житлової забудови с. Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області Детальний план території житлової забудови с. Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області.
Авторський колектив: С. М. Осипенко, О. В. Тютюнник, , Ж. Х. Тамразова, О. І. Ханенко.

Другий приклад (с. Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району Київської області) симетрично і в достатній мірі регулярна матриця організації котеджного містечка з яскраво акцентованим громадським центром, до складу якого входить культурно-спортивний і торговельний заклад, школи, дитячі садки. У зоні громадського центру сформовано паркову площу з озелененням.

Прямокутно-діагональна система розбивання вуличної мережі дозволила при відносній живописності кварталів дотриматися рельєфу і при цьому зберегти переважну кількість прямокутних ділянок.

У плануванні акцентовано центральну вісь – бульвар, у створі якого як орієнтир розміщена головна громадська будівля мікрорайону.

У цілому матрична схема побудови вулиць розрахована на зниження швидкості руху транспорту житловою територією і створення більш затишних вулиць. При цьому в плануванні акцентовано головні взаємно перпендикулярні вулиці-вісі, які дозволяють легко орієнтуватися у просторі.

Детальний план території житлової забудови с. Зазім´є Броварського району Київської області Детальний план території житлової забудови с. Зазім´є Броварського району Київської області.
Авторський колектив: В. А. Максименко, Ж. Х. Тамразова, І. А. Тищак.

Детальні плани багатоповерхової забудови приміських сіл-містечок (Зазим'є та Білогородка) демонструють, що головною тенденцією забудови приміських сіл (містечок) мегаполісу є стримування поверховості. Тому у планувальному відношенні вони чимось нагадують квартальну забудову 30-50-х років, яка відрізнялася відносно невеликими затишними масштабними до людини двориками, із створенням в межах кварталів сусідських общин та благоустрою, яке можливо підтримувати силами учасників кондомінімумів. Це умови проживання більш людські, ніж у комплексах модної зараз висотної забудови міста Києва. Треба підкреслити, що подібні типи багатоповерхового житла в діапазоні 4-8 поверхів є найбільш популярними в країнах Західної Європи, особливо Англії і Німеччини. Може бути, що приклад забудови приміських зон може вплинути на загальну організацію концепцій житлової забудови у великих містах, як для початку створити конкуренцію на ринку житла і якось пригальмувати амбіції божевільних інвесторів.

Детальний план території житлової забудови с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області Детальний план території житлової забудови с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області.
Авторський колектив: С. А. Білоус, С. В. Плахтєєв, В. А. Максименко, Ж. Х. Тамразова.

У той же час ціла низка детальних планів секційної забудови у «великому кільці» навкруги Києва демонструє, що великі потреби на нове житло є підґрунтям до урбанізації приміських сіл. При цьому приміська забудова повинна надати людям гарантовані умови комфортності, які обґрунтують цінність виходу розселення за межі міста.

Село Білогородка розвивається достатньо інтенсивно. І це не випадково. Це старовинне село, відоме ще з часів князя Володимира «Красное Солнышко», розташоване на живописному високому березі р. Ірпінь, зараз стало привабливим для перетворення у місто-супутник Києва.

Один із житлових районів Білогородки, розроблений на стадії ДПТ під творчим керівництвом архітектора В. Г. Шираєва (ІСП) та головного архітектора проектів Ж. Х. Тамразової.

ДПТ запропонована комбінованої поверховості житлова забудова з акцентованою багатоповерховими будинками центральною віссю – головною вулицею. Означена головна вулиця починається вхідною площею-пропілеями і закінчується напівциркульною площею, до якої віялом сходяться акцентні будинки. При цьому магістральні вулиці запроектовані окремо від головної вулиці-еспланади. Останні забезпечують основні внутрішні транспортні потоки і транзит.

Детальний план території житлової забудови с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області Детальний план території житлової забудови с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області.
Авторський колектив: В. Г. Ширяєва, Ж. Х. Тамразова, В. А. Максименко, І. А. Тищак.

Передбачено парадне формування багатоповерховими будинками перетину головної вулиці і перпендикулярної їй головної вулиці району. На периферії цього центрального мікрорайону поверховість падає з 9 до 4 поверхів.

Друге кільце забудови – це квартали блокованих будинків таун-хаузів. На периферії житлового району розміщено садибну забудову.

Передбачені громадські комплекси і велика паркова зона із включеними до її складу цілої низки об'єктів обслуговування. У межах радіусів доступності створена ціла мережа дитячих дошкільних установ і шкіл. Таким чином, означений детальний план території розроблений за принципом ансамблевої забудови.

Матеріали підготував

Сергій Буравченко,

заступник директора інституту «УкрНДІПроцивільсільбуд»